Presađivanje obrva
DHI metoda za presađivanje obrva

Od svih zahvata presađivanja kose, presađivanje obrva je najzahtjevniji i najsloženiji postupak. Kod presađivanja obrva važno je postići prirodan izgled. Stoga kut i smjer rasta presađenih folikula kose prethodno treba pažljivo isplanirati. U našoj klinici presađivanje obrva se radi metodom DHI. Razlog zbog kojeg se daje prednost metodi DHI je činjenica da ova metoda, za razliku od metode FUE, omogućuje presađivanje folikula među postojeće dlake.

Obrve imaju jako važnu estetsku ulogu. Njima se definiraju crte lica i ističu oči. Sve to zahtjeva vrlo personaliziran pristup temeljen na jedinstvenim potrebama pacijenta.

Opadanje obrva može imati različite uzroke, kao npr. alopecija areata, razne bolesti, posljedice kemoterapije, neprestano korištenje pincete prilikom oblikovanja obrva i slično. Opadanje obrva može biti privremeno. No, ukoliko obrve opadnu trajno, možete se odlučiti za njihovo presađivanje.

Presađivanje obrva je postupak presađivanja folikula dlake koji se uzimaju uglavnom iz zatiljka i presađuju u područje obrva.

Četiri faze presađivanja obrva
Pregled i planiranje zahvata

Planiranje područja presađivanja i definiranje oblika obrva. U ovoj fazi liječnik uzima u obzir oblik lica i eventualne individualne zahtjeve pacijenta.

Vađenje folikula dlake

Za ovu vrstu zahvata moguće je koristiti metodu djelomičnog brijanja donorskog područja, tehniku koja se uglavnom koristi kod klijenata s dugom kosom koji ne žele kompletno obrijati donorsko područje. Ograničen broj folikularnih jedinica omogućuje jednostavno obavljanje ovog postupka. U ovom slučaju, prije vađenje folikularnih jedinica donorsko područje se djelomično obrije. Obrijani dio iz kojeg se vade folikule neće biti vidljiv jer se lako prekrije kosom. Tijekom vađenja biraju se isključivo folikularne jedinice s jednim bulbusom. Ovaj tehnički detalj je temeljni preduvjet za prirodni izgled obrva.

Usađivanje folikularnih jedinica pomoću implantera Choi

Prije vađenja folikularnih jedinica klijentu se daje lokalna anestezija u donorsko područje, a potom i u područje na koje će se jedinice presaditi. Korištenjem implantera Choi moguće je presađivanje folikularnih jedinica poštujući nagib i položaj koji može varirati ovisno o njezinu specifičnom položaju. Folikularne jedinice obrva imaju izraziti nagib. Sve su to važni faktori o kojima treba voditi računa kako bi se postigao zadovoljavajući estetski ishod.

Postoperativna skrb

Dan nakon zahvata pacijent dolazi na previjanje i kontrolu prijanjanja presađenih folikula kose kako bi se izbjegla bilo kakva medicinska komplikacija.
Obzirom da presađivanje obrva prosječno zahtjeva 200 do 300 folikularnih jedinica, postupak traje od 2 do 3 sata.

Kandidati za presađivanje obrva

Presađivanje obrva se može obaviti na pacijentima koji su djelomično ili potpuno izgubili obrve.

Rast nakon obavljenog presađivanja obrva

Postupak rasta netom presađenih obrva je isti kao i kod presađivanja kose. U roku od 15 dana od zahvata, pacijent bi mogao doživjeti šok gubitka dlaka, no u sljedeća 3 mjeseca pacijent će zamijetiti njihov vidljiv rast. Nakon otprilike 8 do 12 mjeseci od zahvata bit će vidljiv konačan rezultat presađivanja.

Besplatni dijagnostički test!

    Analizirat ćemo ih kako bismo vam rekli koliko se transplantata može presaditi

    Pozivamo te da pročitaš Policu Privatnosti.